coachpartner

Visjoner og verdier

Referanser

Kundeuttalelser

Etiske retningslinjer

Linker

Artikler & Media


Visjoner og verdier


COACHPARTNERS VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Vår visjon:
Best på utviklingsprosesser! CoachPartner tilstreber å være best i enhver utviklingsprosess for våre kunder. Gjennom dette bidrar vi til å skape en fremragende, helhetsorientert og levedyktig bedriftskultur for virksomheter, og et meningsfullt og inspirerende liv for mennesker!

Vår misjon:
Vi bidrar til at mennesker og virksomheter finner sin unike identitet og lever den, ved at de blir bevisst sine unike ressurser, styrker og talenter.

Gjennom dette bidrar CoachPartner til å skape valgmuligheter, motivasjon og varige resultater i en helhetlig sammenheng.

Våre verdier:

Verdiene skal kjennetegne CoachPartner og ligger til grunn for alt vi gjør overfor våre kunder, samarbeidspartnere og i markedet generelt.

GNIST: I vårt arbeid er vi engasjerte - vi skaper inspirasjon og glede sammen med våre kunder.

MULIGHETER: Vi har fokus på de unike ressursene som skaper utvikling og varige resultater.

TROVERDIGHET: Vi skaper tillitt gjennom å være helhetsorienterte, ærlige og har kvalitet i alt vi gjør.

Et bevisst samfunnsansvar –vårt bidrag lokalt og globalt

CoachPartner har en bevisst holding til at vi alle har et samfunnsansvar, dvs å rette blikket utover oss selv for å kunne gi et lite bidrag lokalt og globalt.

CoachPartner gir hvert år gi 10 % av sitt overskudd til et lokalt og globalt formål.

CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap