coachpartner
Coachingområder

NLP-Pedagogikk og fundament

Hva er NLP?

Coaching som metodikk

Hva er coaching?

Etiske retningslinjer


Coaching/NLP


Utviklingsprosesser basert på coaching og NLP

CoachPartner har en helhetlig tilnærming til utvikling og prosesser. Vår pedagogiske plattform er basert på NLP- Neuro Lingvistisk Programmering og vår metodikk er coaching. NLP og coaching tar utgangspunkt i å hente frem og forsterke de positive ressursene i hvert menneske, i teamet eller i bedriften, for slik å skape synergier til det som er forbedringspotensiale.

NLP- som også kalles ”the Study of Excellence” fokuserer på positive, fremragende og velfungerende egenskaper hos mennesker og bedrifter, slik at vi andre også kan lære og utvikle disse fremragende positive egenskapene for å oppnå det vi ønsker oss og har som mål. Alle våre utviklingsprosesser bygd opp etter en interaktiv modell og gjennom erfaringsbasert læring og metodikk får deltakerne praktisk og helhetlig erfaring i coaching og endringsledelse.Finn din livsglede og arbeidslyst!

Den røde tråden i våre utviklingsprosesser er å jobbe helthetlig dvs med ”hele mennesket", slik at vi lever i samsvar med det som er viktig og riktig for oss, og fyller livet med det som gir mening. Dette handler om å rette blikket innover og finne dine svar og virkelig ta i bruk hele ditt potensiale. Når du vet dette så er du i stand til å leve ut den du er og det du står for. Slik finner du din indre harmoni både ift jobb/din rolle og privat som gir positive ringvirkninger for deg selv og dine omgivelser.

Les mer om våre programmer her


La COACHPARTNER bidra til at du og din bedrift finner deres unike ressurser, styrker og talenter.


CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap